Labrador

Kullaholm's Labradorer är av den arbetande typen

Kraftfulla hundar

med en

konstruktion som

ger ett

vägvinnande

rörelse-mönster,

vilket gör att de tar

sig fram i terrängen  med största möjliga lätthet.

Smidiga med kraftiga dubbla pälsar. Följsamt sinnelag, stor arbetslust,  ett stort viltintresse och en vilja att vara till lags. Den välutbildade Labradoren ska vara en hund som ställer upp och optimerar ekipagets arbetsinsats under  t ex. en jakt.

SEJCH Hackihäls Dipper

Mina hundar  mår  bäst när de jobbar!

Alla Labradorer vill ha en uppgift.

En arbetslös Labrador utan tydliga ramar hittar på saker att sysselsätta sig med. Om hunden har ett arbete kopplar den utan svårighet av mellan uppgifterna.

Arbetsområdet kan med fördel vara av en art  där man drar nytta av de typiska egenskaperna.


Kullaholm's Albus 1 år

           

Labradorerna är dessutom mycket trevliga familjehundar som man har stor glädje av i vardagen!

        En Labrador från Kullaholms Kennel -en Gun Dog!                  Innehavare av SKK:s Bruksuppfödarpris.