K. Riddar Kato

SEJCH Kullaholm's Riddar Kato

SEJCH Kullaholm's Riddar Kato foto; Fredrik Holm


Kullaholm's Riddar Kato kallad Skype är en fox red Labrador född 2008. Skype är mycket tacksam att träna och i takt med utbildning och erfarenheter har han blivit en allt underbarare jaktkompis. Vi jobbar i samförstånd och Skype är oftast bättre än jag :)


Denes Boy Dan of Tudorcourt/

SEJCH Hackihäls Dipper
Foto; Fredrik Holm

Skype har fina avkommor!

Skype, apportör vid jakter men också:

B-prov:

1:a pris x  3 EKL även provbäst

Gk Praktiskt jaktprov

A-prov:

Gk kkl

Viltspårprov:

Gk anl.klass

Provbäst på Gotlandsprovet 2013

Utställning:

Very Good


Vandringspriser erövrade på jaktprov:

*Klubbmästare

  *SSRK  Östgötamästare två gånger -2011 och 2012

*VP Gotlandsankan Provets bästa hund

*VP Massgaisten Provets bästa 1:apristagare med utställningsmerit

Skype
SEJCH Kullaholm's Riddar Kato


Länk till Rasdata

K.Riddar Kato

Skickliga Skype :)

        En Labrador från Kullaholms Kennel -en Gun Dog!                  Innehavare av SKK:s Bruksuppfödarpris.